Vår nye HMSK/HR leder

28/11/2017

Wenche-Elin Kråkenes ble valgt til leder av et nyopprettet HMS-forum i EBA Agder
se link

http://ebaagder.no/hmsforum/

< TILBAKE