nylogo08medium.jpg

PK Entreprenør er i 2019 blitt re-sertifisert i stiftelsen Miljøfyrtårn

30/04/2019

PK Entreprenør er i 2019 blitt re-sertifisert i stiftelsen Miljøfyrtårn og er godkjent for 3 nye år.

Å være et Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i virksomheten.

Her er noen av de positive virkningene av å være et Miljøfyrtårn:

• Bevisstgjøring rundt den miljøbelastningen vi alle bidrar til i vårt daglige virke
• Man tar samfunnsansvar ved å bidra til et bedre miljø og lavere utslipp
• En tredjepart gjennomgår og godkjenner Internkontrollsystemet
• Et velfungerende internkontrollsystem med fokus på miljøvennlige tiltak bidrar til en mer effektiv og lønnsom drift
• Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering og er godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser.

Vi er stolte over å være et Miljøfyrtårn og oppfordrer våre samarbeidspartnere til å bli det samme.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe

< TILBAKE