Pågående Prosjekter

GLENCORE NIKKELVERK

PK Entreprenør AS har rammeavtale med Glencore Nikkelverk AS vedrørende industri- og bygningsarbeid, stillasbygging, betongkutting m.m.

Dette er et av våre spesialfelt, og vi får utnyttet selskapets fulle bredde kompetansemessig.

Vi har utført arbeid for Glencore Nikkelverk siden 80-tallet, og virksomheten er en av våre viktigste samarbeidspartnere.

Uttalelse fra byggherren:
"PK Entreprenør AS har i mange år vært en trygg og god leverandør av byggetjenester for Nikkelverket, med sterk fokus på sikkerhet, kvalitet og fleksibilitet."

Hans Christian Andersen | Avd.leder service | Glencore Nikkelverk

TYPE BYGG | Andre bygg, rehabilitering
BYGGHERRE | Glencore Nikkelverk
BYGGEPERIODE | Januar 2014 - Desember 2017
BELIGGENHET | Kristiansand

CHRISTIANSHOLM FESTNING

PK Entreprenør AS utfører arbeidene for Kristiansand Eiendom, som innbefatter renovering av sanitæranlegg og nytt heishus på Christiansholm Festning. Området er vernet i henhold til kulturminneloven.
Anlegget er i  drift i byggepreioden og planlegging av fremdrift og god dialog med byggherre og omgivelsene blir meget viktig.
Arbeidene ble startet opp sommeren 2018, og prosjektet forventes ferdigstilt på nyåret 2019.

TYPE BYGG | Verneverdig bygg
BYGGHERRE | Kristiansand Eiendom
BYGGEPERIODE | Mai 2018 - Januar 2019
BELIGGENHET | Østre Strandgate, Kristiansand

RUTEBILSTASJONEN I KRISTIANSAND

VEd utforming av den nye rutebilstasjonen er det lagt vekt på trivelige arealer og mest mulig innsyn. Bygget inneholder venteareal med toaletter for passasjerer, kiosk, pauserom for bussjåfører, toaletter for buss- og taxisjåfører og lager for taxi.
PK Entreprenør AS vant konkurransen etter en samlet vurdering hvor pris var vektet 70% og kvalitet 30%.
Arbeidene startet opp høsten 2018, og prosjektet skal være ferdigstilt i juni 2019.

TYPE BYGG | Rutebilstasjon
BYGGHERRE | Kristiansand Eiendom
BYGGEPERIODE | Oktober 2018 - Juni 2019
BELIGGENHET | Vestre Strandgate, Kristiansand