Utførte Prosjekter

RUTEBILSTASJONEN - KRISTIANSAND

Ved utforming av den nye rutebilstasjonen er det lagt vekt på trivelige arealer og mest mulig innsyn. Bygget inneholder venteareal med toaletter for passasjerer, kiosk, pauserom for bussjåfører, toaletter for buss- og taxisjåfører og lager for taxi.
PK Entreprenør AS vant konkurransen etter en samlet vurdering hvor pris var vektet 70% og kvalitet 30%.
Arbeidene startet opp høsten 2018, og prosjektet skal være ferdigstilt i juni 2019.

Se video av prosjektet: https://www.youtube.com/watch?v=TameaBZFZbw&t=2s

TYPE BYGG | Rutebilstasjon
BYGGHERRE | Kristiansand Eiendom
BYGGEPERIODE | Oktober 2018 - Juni 2019
BELIGGENHET | Vestre Strandgate, Kristiansand

HOTELL - CLARION ERNST

Totalentreprise på en fullstendig renovering av hotellet, utvendig og innvendig.

I 2010 og 2011 utførte vi denne omfattende rehabiliteringsprosessen. Vi rehabiliterte resepsjonen, restauranten, kjøkkenet og baren. Badene ble skiftet ut på alle rom og malt. Vi rehabiliterte møterom og spaavdeling, og i tillegg ble det bygd et tilbygg på 75 rom.

PK Entreprenør AS ble tildelt Årets Byggepris i Kristiansandsregionen i 2011 for dette prosjektet.

TYPE BYGG | Rehabilitering, nybygg
BYGGHERRE | Choice
BYGGEPERIODE | 2010 - Oktober 2011
BELIGGENHET | Kristiansand

KIRKEBYGG - ST. GUDMUND KIRKE

Totalentreprise på oppføring av kirke, kontorfløy og prestebolig på Jessheim.
Kirkebygget er på 2 370 kvadratmeter og inneholder underetasje, 1. etasje og galleri. Det vil være plass til nærmere 400 mennesker ved messene.

Kontrakten er et resultat av et langvarig og godt samarbeid mellom Oslo Katolske Bispedømme og PK Entreprenør AS.
Prosjektet ble ferdigstilt og overlevert til byggherren i desember 2015, tre måneder før opprinnelig plan.

Uttalelse fra byggherren:
«Prosjekt kirkebygg på Jessheim er det beste byggeprosjekt som Oslo Katolske Bispedømme nå gjennomfører. Dette skyldes det gode samarbeidet mellom PK Entreprenør AS og byggherren. Prosjektet har hatt god framgang helt fra planleggingsfasen til byggefasen. Prosjektet har et meget godt arbeidsmiljø og ryddigheten på byggeplassen er det beste jeg noen gang har opplevd som prosjektleder».

Hai Nam Vy | Property Manager | Oslo Katolske Bispedømme

Film Youtube

TYPE BYGG | Andre bygg
BYGGHERRE | Oslo Katolske Bispedømme
BYGGEPERIODE | Oktober 2014 - Desember 2015
BELIGGENHET | Jessheim

KIRKEBYGG - ST. LAURENTIUS KIRKE - DRAMMEN

PK Entreprenør AS har i totalentreprise utført arbeider for Oslo Katolske Bispedømme med påbygg og rehabilitering av St. Laurentius kirke i Drammen.
Arbeiden besto av påbygg ny 2. etasje i prestebolig, nytt klokketårn og diverse utvendige arbeider. I tillegg innvendige arbeider i kirkerom og underetasje, samt nytt ventilasjonsanlegg.

Kontrakten er et resultat av et langvarig og godt samarbeid mellom Oslo Katolske Bispedømme og PK Entreprenør AS.

TYPE BYGG | Andre bygg, rehabilitering
BYGGHERRE | Olso Katolske Bispedømme
BYGGEPERIODE | Mai - Oktober 2015
BELIGGENHET | DRAMMEN

OMSORGSBOLIGER - BREIMYRVEIEN 215

PK Entreprenør AS har for Kristiansand Boligselskap KF ved Kristiansand kommune bygget bemannet bofellesskap bestående av 6 nye boenheter + personaldel i Breimyrveien 215 på Hellemyr.
Prosjektet består av 6 leiligheter i første etasje inkl. felles stue, kjøkken og vaskerom. I tillegg rommer første etasje vaktrom, stort felles lager, rengjøringsrom og tekniske bifunksjoner. Andre etasje består av pauserom med kjøkken, kontor, medisinrom, garderober og teknisk rom.
Grunnarbeidene inkl. skogrydding ble startet opp i januar 2018 og prosjektet ble ferdigstil i november 2018.

TYPE BYGG | Omsorgsboliger
BYGGHERRE | Kristiansand Boligselskap KF
BYGGEPERIODE | Januar 2018 - November 2018
BELIGGENHET | Hellemyr, Kristiansand

GJENVINNINGSANLEGG - MJÅVANN AVFALLSTASJON

PK Entreprenør ar for Avfall Sør AS bygd ny gjenvinningsstasjon på Mjåvann. Prosjektet består av bygging av hovedbygg, sorteringsbygg og mottaksbu.

TYPE BYGG | Industribygg
BYGGHERRE | Avfall Sør AS
BYGGEPERIODE | April 2017 - September 2017
BELIGGENHET | Mjåvann

LEILIGHETER - LUNDEKLEIVA

PK Entreprenør AS har oppført i egenregi tre stk. firemannsboliger, sentrumsnære og prisgunstige leiligheter på Lunde.
Solrik og flott beliggenhet. Alle leilighetene er ca 64 kvadratmeter.
Arbeidene ble igangsatt i desember 2015, og ble innflyttningsklare desember 2016.
 

TYPE BYGG | Bolig
BYGGHERRE | Egenregi
BYGGEPERIODE | Desember 2015 - August 2016
BELIGGENHET | Søgne

LEILIGHETER - HÅNES PANORAMA

Hånes Panorama har en unik beliggenhet med fantastisk utsikt. Boligene oppføres etter de nyeste byggestandarder, herunder livsløpsstandard, universell utforming og krav til inneklima og miljø. 
Hånes Panorama utføres i totalentreprise og består av totalt 61 leiligheter, 69-171 m2 fordelt på syv bygninger.
Byggetrinn 1 på 30 leiligheter ble ferdigstilt i august 2014. 
PK Entreprenør AS utførte i 2015 byggetrinn 2,  for byggherren Hånes Panorama AS, som totalt omfatter bygging av 31 leiligheter fordelt på 4 blokker, inkl. p-kjeller. 
Byggetrinn 2 oppføres i to etapper, og blokk D + E bestående av 16 leiligheter samt p-kjeller ble ferdigstillet i desember 2015.
Byggetrinn 3 startet høsten 2016. Blokk F og G med tilsammen 15 leiligheter. Ferdigstilles sommeren 2017

http://haanespanorama.no

TYPE BYGG | Leilighetsbygg
BYGGHERRE | Hånes Panorama AS
BYGGEPERIODE | Oktober 2014 - Juli 2017
BELIGGENHET | Hånes

LEILIGHETER - DRONNINGENS GATE 34

Dronningens gate 34 A i Kristiansand er utført i totalentreprise og bestå av oppføring av nytt leilighetsbygg i fem etasjer med 12 enheter, størrelse fra 41 m² til 103m². I tillegg er det utført rehabilitering av 4 leiligheter i eksisterende bygg, slik at prosjektet totalt sett består av 16 enheter.
Bygget har heis, eget garasjeanlegg og stor felles takterrasse.
Arbeidene ble startet opp sommeren 2017, med ferdigstillelse i september 2018

TYPE BYGG | Leilighetsbygg
BYGGHERRE | Dronninghagen AS
BYGGEPERIODE | August 2017 - September 2018
BELIGGENHET | Kvadraturen Kristiansand

LEILIGHETER - GIMLEVEIEN - KRISTIANSAND

Prosjektet ble utført i totalentreprise og består av totalt 68 leiligheter, fordelt på 4 bygninger.

Leilighetene ligger i naturskjønne og frodige omgivelser, og med en flott utsikt over Kristiansand. Moderne og lyse leiligheter fra 64 m² - 147 m²

TYPE BYGG | Leilighetsbygg
BYGGHERRE | J.B. Ugland Eiendom AS
BYGGEPERIODE | Februar 2013 - September 2014
BELIGGENHET | Kristiansand

LEILIGHETER - GURINES HAGE

Byggetrinn 1 og 2, blokk 1-6 på totalt 108 senoirleiligheter ble ferdigstilt i desember 2013.
PK Entreprenør AS utfører nå for byggherren Hamresanden Boligutvikling AS byggetrinn 3, som omfatter bygging av blokk 7 bestående av 19 leiligheter.
Leiligheten er på 80 - 130 kvadratmeter, og selve leilighetsbygget er på fire etasjer. i tillegg til de flotte friområdene, er det utarbeidet tre store uteområder i tilknytning til leilighetene

http://www.gurineshage.no

TYPE BYGG | Leilighetsbygg
BYGGHERRE | Hamresanden Boligutvikling AS
BYGGEPERIODE | 2016
BELIGGENHET | Hamresanden

NÆRINGSBYGG - SLAKTEREN I SØGNE

PK Entreprenør har hovedentreprisen på bygging av nye Slakteren i Søgne.
Bygget skal åpnes i juli 2017

TYPE BYGG | Næringsbygg
BYGGHERRE | T. T Eikestøl Eftf
BYGGEPERIODE | Januar 2017 - Juni 2017
BELIGGENHET | Lunde, Søgne

SKOLEBYGG - ST. SUNNIVA SKOLE - OSLO

PK Entreprenør AS har i totalentreprise utført arbeider for St. Sunniva skole om rehabilitering av eksisterende skolebygg.
Utvendige arbeider besto av legging av nye takstein, innsetting av nye vinduer og dører, samt maling av fasaden. Innvendige arbeider besto av riving og full renovering av loft, delvis renovering av 1. og 1. etasje, samt nye tekniske anlegg.

St. Sunniva skole inngår i Oslo Katolske Bispedømme, og prosjektet er nok et resultat av gode samspillsrelasjoner mellom partene.

TYPE BYGG | Andre bygg, rehabilitering
BYGGHERRE | St. Sunniva skole
BYGGEPERIODE | April - Oktober 2015
BELIGGENHET | OSLO

SKOLEBYGG - LINDESNES UNGDOMSSKOLE

Arbeidet består av oppgradering av eksisterende bygg mhp universell utforming og inkluderer ombyggingsarbeider hovedsaklig (tømmer), fasaderenovering, betongkutting/skjæring, kjerneboring m.m

TYPE BYGG | Ungdomsskole
BYGGHERRE | Lindesnes Kommune
BYGGEPERIODE | Mars - 15. august 2016
BELIGGENHET | Vigeland

OMSORGSBOLIGER - SØGNE OMSORGSSENTER

PK Entreprenør AS skal i totalentreprise for Søgne kommune utføre arbeider med tilbygg og ombygging av Søgne Omsorgssenter.
Arbeidene består i nytt tilbygg og ombygging av ulike rom. Betong- og tømmerarbeider skjer i egen regi, mens øvrige fag er underleverandører.
Arbeidene ble startet opp i november 2015, med ferdigstillelse i mai 2016.
Kontrakten har en verdi på ca 11 mill. kr eksl. mva.

TYPE BYGG | Offentlige bygg, rehabilitering
BYGGHERRE | Søgne Kommune
BYGGEPERIODE | November 2015 - mai 2016
BELIGGENHET | Søgne

SALEMSVEIEN 24, SØGNE

PK Entreprenør AS har for Søgne kommune utført ombygging og renovering av eksisterende industribygg, Salemsveien 24.
Vesentlig oppgradering av eldre bygningsmasse til dagens standard.
Bruk: Verkstedhall, kontor, garderobe, undervisning og vaskehall for brannvesenet og ingeniørvesenet i Søgne Kommune

Arbeidene ble startet opp i april 2015, og ferdigstilt i oktober 2015.

TYPE BYGG | Offentlige bygg, rehabilitering
BYGGHERRE | Søgne Kommune
BYGGEPERIODE | April - Oktober 2015
BELIGGENHET | Søgne

VERFTET NY-HELLESUND

Totalentreprise på riving av båtverksted, utbygging av 19 moderne utleieleiligheter,konferanserom, brygge og restauranten Bølgen & Moi.

Verftet ble tildelt Årets Byggepris i Kristiansandsregionen i 2014.

Uttalelse fra juryen:

"Juryen vil særlig peke på den gjennomgående kvaliteten i prosjektet, fra en harmonisk oppbygging av husgruppen til materialvalg, byggteknisk arbeid og formidling av historie og kultur."

TYPE BYGG | Nybygg
BYGGHERRE | Verftet AS
BYGGEPERIODE | 2013
BELIGGENHET | Ny- Hellesund, Søgne

CHRISTIANSHOLM FESTNING

PK Entreprenør AS utfører arbeidene for Kristiansand Eiendom, som innbefatter renovering av sanitæranlegg og nytt heishus på Christiansholm Festning. Området er vernet i henhold til kulturminneloven.
Anlegget er i  drift i byggepreioden og planlegging av fremdrift og god dialog med byggherre og omgivelsene blir meget viktig.
Arbeidene ble startet opp sommeren 2018, og prosjektet forventes ferdigstilt på nyåret 2019.

TYPE BYGG | Verneverdig bygg
BYGGHERRE | Kristiansand Eiendom
BYGGEPERIODE | Mai 2018 - Januar 2019
BELIGGENHET | Østre Strandgate, Kristiansand

BARNEHOSPICE KRISTIANSAND

TYPE BYGG | Helsebygg
BYGGHERRE | KNAS A/S
BYGGEPERIODE |
BELIGGENHET |

SØGNETUNET - PRAKSISAREALER FOR TANGVALL VGS

TYPE BYGG |
BYGGHERRE |
BYGGEPERIODE |
BELIGGENHET |

BRINGSJORDNESET BRU

TYPE BYGG |
BYGGHERRE |
BYGGEPERIODE |
BELIGGENHET |

KANONMUSEET KAFE

TYPE BYGG |
BYGGHERRE |
BYGGEPERIODE |
BELIGGENHET |

KRISTIANSAND KLATREHALL

TYPE BYGG |
BYGGHERRE |
BYGGEPERIODE |
BELIGGENHET |

LYSKOMPONENTER HOVEDKONTOR

TYPE BYGG |
BYGGHERRE |
BYGGEPERIODE |
BELIGGENHET |

MOSEIDMOEN SKOLE

TYPE BYGG |
BYGGHERRE |
BYGGEPERIODE |
BELIGGENHET |

UTIVDELSE LABRATORIE

TYPE BYGG |
BYGGHERRE |
BYGGEPERIODE |
BELIGGENHET |

SAFEWORK HMS KOMPETANSESENTER

TYPE BYGG |
BYGGHERRE |
BYGGEPERIODE |
BELIGGENHET |

OMSORGSBOLIGER - BISPEGRA 42

TYPE BYGG |
BYGGHERRE |
BYGGEPERIODE |
BELIGGENHET |

LEILIGHETSBYGG HUSTOFTA - FLEKKERØY

TYPE BYGG |
BYGGHERRE |
BYGGEPERIODE |
BELIGGENHET |