PK Entreprenør bygger på Hellemyr

08/01/2018

PK Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Kristiansand Boligselskap KF ved Kristiansand kommune om bygging av bemannet bofellesskap bestående av 6 nye boenheter + personaldel i Breimyrveien 215 på Hellemyr.
Prosjektet består av 6 leiligheter i første etasje inkl. felles stue, kjøkken og vaskerom. I tillegg rommer første etasje vaktrom, stort felles lager, rengjøringsrom og tekniske bifunksjoner. Andre etasje består av pauserom med kjøkken, kontor, medisinrom, garderober og teknisk rom.
Grunnarbeidene inkl. skogrydding starter opp i løpet av januar 2018, og prosjektet skal være ferdigstilt i november 2018.

< TILBAKE