christiansholm-festning.png

PK Entreprenør renoverer Christiansholm Festning

26/04/2018


PK Entreprenør AS har i dag skrevet kontrakt med Kristiansand Eiendom om renovering av sanitæranlegg og nytt heis hus på Christiansholm Festning. Det skal bygges ny heis med heishus til festningen, og toalettanlegget i "slavebrakka" skal renoveres og bygges om. Området er vernet i henhold til kulturminneloven.
I dette prosjektet blir planlegging av framdrift viktig, og det må tas hensyn til at anlegget er i drift i byggeperioden.
Arbeidene starter opp i mai 2018, og prosjektet skal være ferdigstilt i desember 2018.
Se for øvrig artikkel i fvn.no: https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/p65mjj/Festningen-far-heis----til-17-millioner
 

< TILBAKE