PK Entreprenør bygger omsorgsboliger på Bispegra

08/11/2018

PK Entreprenør AS har i dag skrevet kontrakt med Kristiansand Boligselskap KF ved Kristiansand kommune om bygging av 12 omsorgsboliger og fellesareal i Bispegra 42 på Lund i Kristiansand.
Bygget er i to etasjer med en samlet bruksflate på 1 910 m² og består av 6 omsorgsboliger og fellesareal i hver etasje.
Slik det ser ut nå vil grunnarbeidene inkl skogrydding starte opp i januar 2019, og betongarbeidene er planlagt startet i februar 2019. Prosjektet skal være ferdigstilt ved årsskiftet 2019/2020.

PK Entreprenør AS ble vinner av denne tilbudskonkurransen etter en samlet vurdering hvor pris er vektet 75% og kompetanse/oppgaveforståelse 25%.

Kontraktsigneringen skjer samme dag som vi har overlevering av omsorgsboligene i Breimyrveien, og vi ser frem til et godt samarbeid i nok et prosjekt for Kristiansand Boligselskap.

< TILBAKE