tinnheiveien-32.png

PK Entreprenør bygger flere omsorgsboliger

06/08/2019

PK Entreprenør AS har i dag skrevet kontrakt med Kristiansand Boligselskap KF ved Kristiansand kommune om bygging av 6 omsorgsboliger og fellesareal i Tinnheiveien 32 i Kristiansand.
Ny bygning skal oppføres i to etasjer, samtlige leiligheter i 1. etasje. Byggestart blir høst 2019 og prosjektet skal være ferdigstilt 1. oktober 2020.

PK Entreprenør AS ble vinner av denne tilbudskonkurransen etter en samlet vurdering hvor pris er vektet 75% og kompetanse/oppgaveforståelse 25%.

Vi ser frem til et godt samarbeid i nok et prosjekt for Kristiansand Boligselskap.

< TILBAKE