PK Entreprenør skal bygge praksisarealer på Søgnetunet

09/09/2019

PK Entreprenør AS har signert kontrakt med Vest-Agder Fylkeskommune om bygging av praksisarealer for naturbrukslinjen på Søgnetunet.
Entreprisen består av grunnarbeider og infrastruktur i grunnen, gartneri, stall, fjøs for kjøttproduksjon og ridehall. Prosjektet påbegynnes i september 2019 og skal være ferdigstilt til skolestart i august 2020.
PK Entreprenør AS ble vinner av denne tilbudskonkurransen etter en samlet vurdering hvor pris er vektet 70% og kvalitet 30%.
PK Entreprenør AS er godt fornøyd med at denne kontrakten nå er signert, og det er spesielt hyggelig at vi når opp i konkurransen og vinner denne kontrakten i vårt nærmiljø.

< TILBAKE