sfs-ba.jpg

Samarbeid for Sikkerhet

04/10/2019

PK Entreprenør er stolte av å være en av de 75 aktørene i stiftelsen Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA).
https://sfsba.no/2019/09/stort-oppmote-og-entusiasme-pa-stiftelsesmote-18-september/

Stiftelsens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring.  Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen vil jobbe med kompetanse, arbeidsoperasjoner, rammebetingelser og samarbeid, ledelse og kultur, og vil i starten prioritere sikkerhet knyttet til de 6 store fareområdene (fall fra høyde, fallende gjenstander, konflikt menneske – maskin, eksplosjon, strømgjennomgang og konstruksjonssvikt).

SfS BA har allerede startet opp arbeidet og nærmer seg lanseringen av en felles grunnleggende sikkerhetsopplæring for bransjen. Målet med dette kurset er å bidra til en felles forståelse av de farligste kreftene vi omgir oss med og heve kunnskapen om livreddende regler knyttet til fareområdene.  Kurset skal motvirke fareblindhet, slik at man opprettholder oppmerksomhet og ikke ignorerer og overser livsviktige barrierer. Kurset er sterkt knyttet opp imot Livreddende Regler for Bygg og Anlegg som medlemmene i EBA Agder sitt HMS forum i felleskap har utarbeidet.
https://sfsba.no/2019/06/livreddende-regler/
 

< TILBAKE