Årets lærling og instruktør

10/01/2020

Under årets julebord på Trysnes Brygge kåret PK Entreprenør, for første gang i historien, årets lærling og årets instruktør.
Det å rekruttere erfarne fagarbeidere inn i bedriften, i vår bransje, er krevende. Vi ønsker derfor å bidra med å utvikle flere fagarbeidere ved å satse mer på lærlinger.
Per i dag har PK Entreprenør 8 lærlinger fordelt på fagene betong, mur og tømrer.

Annerkjennelse er et viktig element i det å få motiverte og selvsikre ansatte. Vi henger oss på de store entreprenørene og etablerer en ny tradisjon med kåring av årets lærling og årets instruktør.

Årets lærling 2019: Magne Solvang, 19 år, lærling i betong faget og skal opp til fagprøven vår/sommer 2020. Magne er lærlingen som alle i firmaet prater om, i positiv forstand. Han har det siste året tatt et stort sprang både faglig og sosialt. Han møter alltid opp presis, han gyver på, er fokusert, stiller spørsmål, er en god kollega og har et veldig bra HMS Fokus. Magne Solvang har allerede inntatt rollen som verneombud på våre prosjekter og gjør en veldig god jobb.

Årets instruktør 2019: Kenneth Egebakken, 28 år, fagbrev som forskalingssnekker og instruktør for Magne Solvang. Kenneth har de egenskapene som skal til for å lære opp en ung lærling. Han er positiv og hjertelig av natur, man får lett tillit til Kenneth. Han er usedvanlig tålmodig og flink til å overføre kunnskap til lærlingene på det nivået hvor de befinner seg. Det er ikke så veldig lenge siden Kenneth selv var lærling og det gjør nok at han forstår hvilke spørsmål/utfordringer lærlingene har og hvordan ta tak i disse på best mulig måte. 

GRATULERER Magne og Kenneth!

< TILBAKE