40 år i PK

10/01/2020

~~To av PK Entreprenør sine ansatte feiret i 2019 40 år i PK Entreprenør. Disse ble også hedret under årets julebord.

Ralf Georg Olsen startet sin karriere som lærling hos Petter Murer 01.07.1979. I 1982 var han med og startet Petter Kristensen AS, sammen med Åge Hausvik, Knut Kristensen og Petter Kristensen.
Ralf Georg har gjennom alle disse årene opparbeidet en enorm erfaring innen entreprenørfaget, som lærling, murersvenn, murmester, prosjektleder og de siste årene har han vært daglig leder.
Ralf Georg er sentral i den daglige driften av selskapet, og er en kremmer med teft for gode avtaler. Han besitter gode strategiske egenskaper, og har bred kontaktflate mot kunder, leverandører og øvrige forretningsforbindelser.

Terje Borøy startet også sin karriere hos Petter Murer 01.07.2019. Han fulgte firmaet videre med inn i Petter Kristensen AS og PK Entreprenør AS. Terje har i mange år jobbet fast inne på Glencore i forbindelse med en rammeavtale PK Entreprenør har hatt i 30 år på Nikkelverket.
Terje er en lojal, dyktig og erfaren håndverker som er høyt verdsatt av sine kollegaer og PK E som arbeidsgiver.
 

< TILBAKE