klatrehall.png

PK Entreprenør har signert avtale med Bane NOR om bygging av klatresenter i Kristiansand

04/05/2020

PK Entreprenør AS har signert kontrakt med Bane NOR om bygging av klatrehall i Jørgen Mos gt. i Kristiansand.
Prosjektet omfatter grunnundersøkelser, prosjektering og bygging av en komplett klatrehall med en grunnflate på ca. 1000 m2 og en 2. etasje på ca. 500 m2.  Bane Nor skal leie ut klatrehallen til Kristiansand Klatresenter AS.
PK Entreprenør AS ble vinner av denne tilbudskonkurransen etter en samlet vurdering hvor pris er vektet 60% og kvalitet og gjennomføring 40%.
Prosjektet påbegynnes i mai 2020 og skal være ferdigstilt i løpet av inneværende år.
PK Entreprenør AS er meget tilfreds med at denne kontrakten nå er på plass og kan påbegynnes, og ser frem til et godt samarbeid med Bane NOR.
 

< TILBAKE