lindesnes.jpg

Kontrakt - Renovering Lindesnes skole

12/02/2016

PK Entreprenør har skrevet kontrakt med Lindesnes kommune om å utføre bygningsmessige arbeider knyttet til renovering av Lindesnes ungdomskole.
Kontrakten har en verdi på 12,5 millioner kroner eksl mva.
Prosjektet består av oppgradering av eksisterende bygg mhp. universell utforming og inkluderer ombyggingsarbeider (hovedsakelig tømmer), fasaderenovering, betonkutting/-skjæring, kjerneboring m.m. Det legges opp til egne arbeider som sysselsetter 5-6 mann på dette prosjektet.
Vi er glade for at vi totalt sett hadde det mest fordelaktige tilbudet, og at Lindesnes kommune har valg PK Entreprenør til å utføre dette prosjektet. Arbeidene starter opp i februar og prosjektet skal ferdigstilles til skolestart, forteller daglig leder Ralf Georg Olsen i PK Entreprenør.

< TILBAKE